เดือนพฤษภาคม 2556
-
20 พ.ค. 2556
เปิดเรียน ทุกระดับชั้น
 
 
 
พบปะพูดคุยกันได้ที่
 

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)


  นายสุวิทย์ เพชรทองไทย
  นายรณชัย อารียะ
  นางวนิดา เพชรทองไทย


โดยบริษัท ดีนี่ เทคโนโลยี จำกัด
เข้าประเมินสถานศึกษา
ในวันที่ 25,28,29 มกราคม พ.ศ. 2556

 
~~Welcome to Kantabutra School~~
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ และจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) เรียกโดยย่อว่า สมศ. แล้วทั้งสิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน รายนามดังต่อไปนี้
TCC GROUP
วิทยาลัยราชพฤกษ์
 
  เลขที่9 หมู่1 ถนนนครอินทร์ ต.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1113
 
  โทรศัพท0-2432-6111 โทรสาร 0-2432-6107-8
 
  เว็ปไซต์ :www.rc.ac.th อีเมล์ : rc@rc.ac.th  

 
โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
 
  279 ถ.เลียบคลองปะปา แขวงประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพ, 10800.
 
  โทรศัพท์.0-2585-0079,0-2585-9252,0-2913-3792
โทรสาร.0-2587-2777
 
  เว็บไซต์:www.wbac.ac.th อีเมล์: info@wbac.ac.th  

 
โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และพณิชยการตั้งตรงจิตร
 
  เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
  โทรศัพท์. 222-4815, 222-8249, 622-1919
โทรสาร. 222-7457, 622-1464
 
  เว็บไซต์:www.ttc.ac.th อีเมล์: info@ttc.ac.th  

 
โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน
 
  266/9 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
  โทรศัพท์. 0-2241-4278 , 0-2241-5162 โทรสาร. 0-2669-5198
 
  เว็บไซต์:www.wcs.ac.th อีเมล์: wimol@wcs.ac.th  

 
โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา
 
  286 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กทม. 10300  
  โทรศัพท์. 02 241-3795 , 02 243-5444 โทรสาร. 02 669-3216
 
  เว็บไซต์:www.archivasilp.ac.th  
  อีเมล์: archivasilp@archivasilp.ac.th  

 
โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
 
  224/9 ปากทางเข้าวัด โฆษิตวิหาร ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
 
  โทรศัพท์. 0-7621-4147 , 0-7621-5419 โทรสาร. 0-7621-4613
 
  เวปไซค์:www.phukettechno.ac.th อีเมล์:  
  vara@phukettechno.ac.th  

 
 
โรงเรียนกันตะบุตร เลขที่ 71
ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-5214,0-2669-1101 โทรสาร 0-2669-1102
e-mail :kanta_buta@hotmail.com