คณะครูโรงเรียนกันตะบุตรได้รับรางวัลผลคะแนนโอเน็ตนักเรียนดีเยี่ยม